Themafonds Kastelen & Historische Buitenplaatsen

Nederland telt veel monumentale kastelen en historische buitenplaatsen. Op deze bijzondere plekken kunnen bezoekers de historie, architectuur en omliggende tuinen en parken beleven. Ondanks dat ze er al eeuwen staan, is het voortbestaan niet vanzelfsprekend. In hun lange bestaan hebben de monumenten al veel stormen en extreme omstandigheden doorstaan. Het Themafonds Kastelen & Historische Buitenplaatsen is opgericht om steun, kennis en innovatie voor het behoud van deze plekken te bevorderen.

Actuele bedreigingen

Dat kastelen en historische buitenplaatsen er nog steeds zijn, is onder meer te danken aan de vele erfgoedvrijwilligers die zich enthousiast inzetten voor dit erfgoed. En door de organisaties erachter, zoals Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL). Om extra steun te bieden hebben sKBL en het Cultuurfonds samen een speciaal fonds opgericht: het Themafonds Kastelen en Historische Buitenplaatsen.

En dat is zeker nodig, vanwege de anderhalve meter samenleving en de klimaatverandering die om een directe aanpak vragen. Dit vergt extra investeringen naast de al omvangrijke (financiële) zorg voor de vele gebouwen, de historische interieurs, de (kunst-)collecties en de parken en tuinen.

Omgewaaide tuinmuur buitenplaats Berbice te Voorschoten, maart 2020. Foto: Stan Dessens

Voor welke erfgoedprojecten zet het Themafonds zich in?

Door innovatieve projecten te stimuleren, kunnen er oplossingen worden ontwikkeld die bijdragen aan een voorbeeldstellende aanpak. Dit kunnen projecten zijn die met de volgende thema’s te maken hebben:

  • Publieksbereik: Innovatieve projecten, zoals het opstellen van een audiotour door het park of de tuin, kunnen het publieksbereik vergroten en de werkzaamheden van de vrijwilligers verlichten.
    In het najaar van 2020 zijn vier educatieve projecten ondersteund: een interactieve wandeling tussen buitenplaatsen Dekema State en Martena State, een audiotour bij Kasteel Duivenvoorde, nieuwe kaarten voor kasteel Huys ter Horst en een audiotour door de tuin en park van kasteel Middachten.
  • Klimaatbestendigheid: Het veranderende klimaat biedt nieuwe uitdagingen. Met behulp van innovatieve projecten kunnen monumenten, tuinen en parken bestendig worden gemaakt.
  • Draagvlak versterking: Projecten die de rol en betrokkenheid van de vele vrijwilligers versterken kunnen vanuit het Themafonds ondersteund worden.
  • Ambacht en talentontwikkeling; Bijzondere ambachten zijn nodig om de bijzondere collecties actief te behouden. Projecten die ambacht en talentontwikkeling combineren, kunnen gesteund worden.

Foto: Erik Buis

Streefbedrag

Het Cultuurfonds en sKBL leveren samen het benodigde startbedrag voor het Themafonds van 50.000 euro. Het streefbedrag vanuit donaties is jaarlijks 10.000 euro. Zodra dit doel is bereikt, zal het Cultuurfonds dit bedrag verdubbelen naar 20.000 euro. Hiermee is het voortbestaan van het Themafonds gegarandeerd, zodat we over de loop van meerdere jaren steeds meer innovatieve projecten kunnen steunen met een bijdrage.

Doneer

Doe mee en help het streefbedrag van 10.000 euro te halen: doneer aan Themafonds Kastelen & Historische Buitenplaatsen. Zo bouwt het Themafonds samen met haar schenkers mee aan een sterk fundament van de kastelen en historische buitenplaatsen. Zodat we samen van dit unieke erfgoed kunnen blijven genieten.

Studiedag

De kennis over kastelen en historische buitenplaatsen delen we graag. Tijdens de jaarlijkse studiedag voor donateurs die we zullen organiseren worden actuele thema’s en bedreigingen besproken. Aan de hand van projecten zal dit worden toegelicht. De dag vindt plaats bij een door het Cultuurfonds ondersteund kasteel of buitenplaats. Donateurs zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. 

Vanwege de coronacrisis werd op 22 april jl. een eerste online-studiemiddagdag georganiseerd, die in het teken van de Stinzenplanten stond. De digitale sudiemiddag 'Stinzenplanten- bijzondere voorjaarsplanten onder een Friese naam is kunt u via de link uitzending terug te kijken die in het koetshuis op Huis Landfort te Megchelen werd opgenomen.

In het voorjaar van 2022 zal een volgende (online)studiedag worden georganiseerd. 

 

Read more Read less
from €10.000 (83%)
View all

Create your fundraising page or join a team with friends, co-workers, your sports team or class mates. Take a look at these inspiring examples.

View all
€100

Anonymous

18-12-2021 | 18:21